“Javni Poziv pravnim i fizičkim osobama u svrhu iskazivanja interesa za najam Ugostiteljskog prostora u Terminalnoj zgradi Međunarodne Zračne luke-aerodroma d.o.o. Mostar” – rujan 2019 god.

Fax: +387 36 350 212