IATA identifikacijski kod: OMO

ICAO kod: LQMO

SITA kod: OMOAPXH

Referentni kod aerodroma: 4D

Vatrogasna kategorija: VII

Dozvoljene vrste prometa: IFR / VFR

Visina: 48 m (157 ft)

Referentna temperatura: 32° C (90 F)

Magnetska deklinacija: 2° E (1998)