Stajanka I


Fizičke karakteristike:

Duljina: 100 M
Širina: 60 M
Nosivost: PCN 44/R/B/W/U
Površina: Asfalt


Prometno tehnološko rješenje platforme:

Broj parkirnih pozicija: 2 (za referentni tip zrakoplova A320)
Način vođenja zrakoplova: Follow-me, marshaller
Način parkiranja: snagom vlastitih motora (nose-out)

PROMETNO TEHNOLOŠKO RJEŠENJE STAJANKE I U .PDF FORMATUStajanka II


Fizičke karakteristike:

Duljina: 216 M
Širina: 71 M
Nosivost: PCN 44/R/B/W/U
Površina: Asfalt


Prometno tehnološko rješenje platforme:

Broj parkirnih pozicija: 4/5 (za zrakoplove sa rasponom glavnog stajnog trapa 6M)
Način vođenja zrakoplova: Follow-me, marshaller
Način parkiranja: snagom vlastitih motora (nose-out)

NAPOMENA: Stajanka II se koristi samo za dnevnu upotrebu

PROMETNO TEHNOLOŠKO RJEŠENJE STAJANKE II U .PDF FORMATU