Posjeta Ministra Denisa Lasića međunarodnoj Zračnoj luci Mostar

6 Aprila, 2021

Posjeta Ministra Denisa Lasića međunarodnoj Zračnoj luci Mostar

Dana 6. travnja 2021. godine ministar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, gosp. Denis Lasić, boravio je u radnoj posjeti Zračnoj luci  – Aerodromu Mostar.

U toku posjete v.d. ravnatelj gosp. Ivan Ljubić upoznao ga je sa situacijom na Zračnoj luci Mostar i stanjem u svjetlu promijenjenih uvjeta rada i poslovanja uzrokovanog pandemijom COVID-19, sa problemima sa kojima se Zračna luka Mostar susreće, ali i sa budućim planovima i statusu pregovora sa zrakoplovnim kompanijama o uvođenju redovitih sezonskih linija.

Kontinuiranom potporom Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija i Vlade Federacije BiH Zračna luka –  aerodrom Mostar je u prethodnih nekoliko godina odradila značajan broj kapitalnih investicija koje su povećale kvalitetu i sigurnost njenih usluga, te subvencioniranjem podržala aktivnosti uspostavljanja redovitih linija.

Ministar je zahvalio na upoznavanju sa situacijom, izrazio svoju opredijeljenost za nastavak pružanja potpore opstanku i razvitku Zračne luke – aerodroma Mostar do njene financijske samoodrživosti te najavio skoro potpisivanje ugovora kapitalnog i tekućeg transfera.

Ukupna vrijednost Ugovora za našu zračnu luku iznosi 3,5 milijuna konvertibilnih maraka, od čega se 1 milijun odnosi na program utroška sredstava tekućeg transfera ”Subvencije javnim poduzećima,“ za unaprjeđenje zračnog prometa, a 2,5 milijuna na program utroška sredstava kapitalnog transfera „Kapitalni transfer javnim poduzećima“.

Sredstva će biti utrošena za subvencioniranje dijela tekućih troškova, izradu projektne dokumentacije, obnavljanje horizontalne signalizacije, video sustava za identifikaciju i instaliranje odgovarajućih softverskih paketa za podršku, vatrodojavni sustav i servis hidrantske mreže, vatrogasnu opremu, rekonstrukciju krova terminalne zgrade, nabavku i formiranje sustava za opskrbu gorivom.

Upravo je Ministarstvo na čijem je čelu gosp. Lasić dalo najznačajniju financijsku potporu opstanku ovog gospodarskog subjekta koji je jedan od karika turističkog i gospodarskog razvitka grada Mostara, regije Hercegovina i ovog dijela Federacije BiH i države BiH, te mu je gosp. Ljubić zahvalio na posjetu i razumijevanju važnosti opstanka i rada Zračne luke – aerodroma Mostar.

To top