Tehničke informacije

Opći podaci

Opći podaci

IATA identifikacijski kod: OMO

ICAO kod: LQMO

SITA kod: OMOAPXH

Referentni kod aerodroma: 4D

Vatrogasna kategorija: VI, na zahtjev VII

Dozvoljene vrste prometa: IFR / VFR

Visina: 48 m (157 ft)

Referentna temperatura: 32° C (90 F)

Magnetska deklinacija 4° E (2017) (0,1° se povećava)

Katalog Zračne luke Mostar:

 

Manevarska površina

Manevarska površina

Uzletno sletna staza

Fizičke karakteristike:

Duljina: 2400 M
Širina: 49 M
Nosivost: PCN 54/R/B/X/T
Površina: Asfalt

Objavljene udaljenosti:

RWY
Designator
TORA (M) TODA (M) ASDA (M) LDA (M) Remarks
1 2 3 4 5 6
15 2400 2817 2400 2400 NIL
15 1900 2317 1900 1900 Take-off from intersection
with TWY ”C”
33 2400 2619 2400 2400 NIL
33 1900 2119 1900 1900 Take-off from intersection
with TWY ”E”

Referentna točka:

Položaj: 1200 M BRG 158° GEO od THR 16
Geografske koordinate: 43°16’58.44”N; 017°°50’45.16”E
Nadmorska visina: 47.65 M (156 ft)

Geografske koordinate i nadmorska visina pragova:

Prag 15: 43°17’34.32”N; 017°50’25.07”E; 52.47 M
Prag 33: 43°16’22.68”N; 017°51’05.17”E; 47.71 M

Vozne staze:

Jedna vozna staza paralelna sa uzletno-sletnom stazom i pet spojnica na uzletno-sletnu stazu.

Fizičke karakteristike:

Naziv Širina [M] Površina Nosivost
“A” 18 Asfalt PCN 44/R/B/W/U
“B” 210×18/1190×12.2 Asfalt/beton PCN 44/R/B/W/U
“C” 12.2 Beton PCN 44/R/B/W/U
“D” 12.2 Beton PCN 44/R/B/W/U
“E” 12.2 Beton PCN 44/R/B/W/U
“F” 12.2 Beton PCN 44/R/B/W/U

Karta Zračne luke Mostar:

Stajanka

Stajanka

Stajanka I

Fizičke karakteristike:

Dimenzije: 155 X 60/75 m

Površina: Asfalt

Broj pozicija: 3 (za referentni zrakoplov A320, B737- 400)

Nosivost pozicije 1 i 2: PCN 50/R/B/W/U

Nosivost pozicije 3: PCN 70/R/B/W/U

 

Prometno tehnološko rješenje platforme:

Broj parkirnih pozicija: 2 (za referentni tip zrakoplova A320)
Način vođenja zrakoplova: Follow-me, marshaller
Način parkiranja: snagom vlastitih motora (nose-out)

 

 


Stajanka II

Fizičke karakteristike:

Dimenzije: 217 X 71 m

Površina betona: Beton (15407 m²)

Nosivost: PCN 44/R/B/W/U

Broj pozicija: 4 (za referentni zrakoplov B737-300)

Način parkiranja: Parkiranje je zaokretno, snagom vlastitih motora i to nosom prema voznoj stazi „B“ ili prema instrukcijama marshaller-a.

 

Prometno tehnološko rješenje platforme:

Broj parkirnih pozicija: 4/5 (za zrakoplove sa rasponom glavnog stajnog trapa 6M)
Način vođenja zrakoplova: Follow-me, marshaller
Način parkiranja: snagom vlastitih motora (nose-out)

NAPOMENA: Stajanka II se koristi samo za dnevnu upotrebu

 

Osvjetljenje

Osvjetljenje

Prilazna svjetla uzletno-sletne staze:

USS 15: nema
Prag piste: zelena
Kraj piste: crvena

USS 33: CAT 1 (900 M), 5 intenziteta osvjetljenja, bljeskalice 3 intenziteta
Prag piste: zelena
Prag piste: crvena

 

Rubna svjetla uzletno-sletne staze:

Razmak izmedu svjetala je 60 M, dostupno je 5 intenziteta osvjetljenja
Prvih 1800 M: bijela
Zadnjih 600 M: žuta

 

Pokazivač precizne putanje prilaženja (PAPI):

USS 15: nema
USS 33: PAPI, 3.50°, sa obje strane piste, 5 intenziteta osvjetljenja

 

Svjetlosne oznake voznih staza i stajanke:

Rubna svjetla voznih staza: plava, svesmjerna (3 intenziteta osvjetljenja)
Rubna svjetla stajanke: plava, svesmjerna (3 intenziteta osvjetljenja) i reflektori

 

Svjetla prepreka:

Crvena svjetla – kontrolni toranj, pokazivaci smjera vjetra, reflektori stajanke itd.

Protupožarna zaštita

Protupožarna zaštita

Vatrogasna kategorija aerodroma: VII

 

Vatrogasna vozila

Teško interventno vozilo Mercedes 1848 – Actros

Količina vode: 5.400 l
Količina pjenila: 700 l
FFFP – 3%
Količina praha: 250 kg BCF
Kapacitet pumpe: 6.000 l/min
Krovni top: 4.000 l/min pri 10 bar
Domet: 75 m voda, 65 m pjena

 

Teško vatrogasno vozilo MAN 26-440 – Rosenbauer

Količina vode: 9.000 l
Količina pjenila: 600 l
Kapacitet pumpe: 6.000 l/min
Krovni top: 4.000 l/min pri 15 bar
Domet: 75 m voda, 65 m pjena
Dodatno sredstvo: CO 2 – 150 kg

 

Oprema i sredstva

Prijenosna pumpa: Joakstadt – 1200 l/min
Kružna pila za rezanje metala: 1 električna, 2 motorne
Hidraulične škare: 1 kom.
Reflektori: 1.000 W – 1 kom.
Agregat: 2,5 KW – 220/380 V
Odijela za prilaz vatri: 10 kom.
Odijela za ulazak u vatru: 4 kom.
Izolacijski aparat sa rezervnom bocom i maskom: 4 kom.
Aparat za mjerenje koncentracije plinova

Oprema za prihvat

Oprema za prihvat

Oprema za prihvat

Prihvat i otprema putnika

– 4 vučenih stepenica

 

Prihvat i otprema zrakoplova

– 2 vozila za vuču ATA sa različitim rudama
– 1 vozilo za servis toaleta
– 2 agregata 400 Hz/100 KVA 115/200V
– 1 vučeni zračni starter
– 1 vozilo za servis pitkom vodom
– 20 podmetača

 

Prihvat i otprema tereta i prtljage

– 2 traktora
– 1 samohodna pokretna traka
– 10 kolica za prtljagu
– 2 viljuškar, 3 tone

 

Ostala vozila i sredstva

– 1 stroj za košenje travnatih površina
– 1 stroj za čišćenje manevarskih površina i stajanke
– 1 ambulantno vozilo
– 1 vozilo za operativne potrebe
– 1 follow-me vozilo

Fax: +387 36 350 212