ODLUKA O PREKIDU RADA ZBOG TRENUTNOG STANJA U FBIH UZROKOVANOG “KORONA” VIRUSOM – MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM MOSTAR D.O.O.

Fax: +387 36 350 212