Javna nabava usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavama BiH „Pružanje usluga stručnog usavršavanja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu za 2023. godinu“

26 Maja, 2023

Odluka o nabavi usluge Pruzanje usluga strucnog usavrsavanja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu za 2023. godinu

To top