Javna nabava – nabava usluga iz Anexa II Zakona o javnim nabavama BiH ” Hotelske i ugostiteljske usluge za 2023. godinu u BiH i inozemstvu”

29 Maja, 2023

Javni poziv hotelske i ugostiteljske usluge u 2023. godini

Odluka o pokretanju postupka hotelske i ugostiteljske usluge

To top