Tehničke informacije

Zračna luka Mostar

opći podaci

  • Tehničke karakteristike.

manevarska površina

  • Fizičke karakteristike

stajanka

  • Fizičke karakteristike

rasvjeta

  • Prilazna svjetla uzletno-sletne staze

Detaljne tehničke informacije o Zračnoj luci Mostar dostupne su u aktualnom AIP-u BiH na
sljedećem linku
: https://eaip.bhansa.gov.ba/

To top