Opći podaci

Zračna luka Mostar

Tehničke karakteristike

IATA identifikacijski kod: OMO

ICAO kod: LQMO

SITA kod: OMOAPXH

Referentni kod aerodroma: 4D

Vatrogasna kategorija: VI, na zahtjev VII kategorija uz prethodnu najavu 24 sata ranije

Visina: 53m (174ft)

Referentna temperatura: 32° C (90 F)

Magnetska deklinacija 5° E (2020)

         
To top