Najčešća pitanja

Pomoć

Karta se može kupiti online na stranici zrakoplovnog prijevoznika ili na zračnoj luci u poslovnici G-Tour-a.

Ukoliko Vam je potrebno više informacija vezanih za rezervaciju karte u poslovnici G-Tour, kontaktirajte sljedeći broj:  +387 36 354 400

Na međunarodnim linijama, preporučuje se u zračnu luku doći 120 minuta prije predviđenog polijetanja zrakoplova.

Check in za međunarodne letove otvara se 120 minuta prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova. Vrijeme zatvaranje check in šaltera nije isto za sve zrakoplovne kompanije. Svaka zrakoplovna kompanija ima svoja pravila i definirano vrijeme zatvaranja check in šaltera. Uobičajeno je da se check in šalter zatvori 30 do 40 minuta prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova određene kompanije.

Zrakoplovna papirna ili elektronska karta;
Putna isprava (putovnica sa uredno ovjerenim vizama, ukoliko su potrebne za zemlju u koju putujete) ili osobni dokument (osobna karta).

Dokumenti koja su vam potrebna prilikom putovanja i prijave na let ovise od načina suradnje države čiju putovnicu posjedujete i države u koju putujete. Ukoliko prilikom putovanja presjedate, raspitajte se da li su vam potrebne tranzitne vize.

Također, trebate provjeriti i valjanost putovnice (pojedine države zahtijevaju da putna isprava vrijedi još 3 – 6 mjeseci nakon ulaska).

Više informacija u vezi sa potrebnim dokumentima i viznim režimima možete potražiti u izabranoj zrakoplovnoj kompaniji ili na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Da, međutim prilikom kupovine zrakoplovne karte potrebno je obavijestiti zrakoplovnu kompaniju o vrsti pomoći koja Vam je potrebna radi adekvatnog pružanja te usluge. Za detaljne informacije obratiti se zrakoplovnoj kompaniji sa kojom namjeravate putovati.

Maloljetne osobe će biti prihvaćene na let u slučaju da  posjeduju važeću putnu ispravu i važeće roditeljsko dopuštenje ovjereno od strane notara. Međutim,  pravila putovanja ne određuje Zračna luka Mostar, već zrakoplovna kompanija, te se preporučuje direktno kontaktiranje zrakoplovnu kompaniju sa kojom putujete.

Prijevoz životinja je dopušten ukoliko to ne zabranjuje država u koje se  kućni ljubimci prevoze i ukoliko je dozvoljeno propisima prijevoznika. Prilikom rezervacije karte potrebno je o tome obavijestiti Vašu zrakoplovnu kompaniju, jer u ovisnosti od težine životinje i pravila zrakoplovne kompanije, kućni ljubimci će biti smješteni u putničkoj kabini ili u prtljažnik zrakoplova.

To top